Монголд байгаа гэр бүл ах дүү хамаатан садангийн тань захиалгат буюу дурсамжит, баярлуулах талаар зурган болон видео байдлаар жаргалтай мөчүүдийг бичиж Солонгос руу илгээж үйлчилнэ.

Нэгээс 3хоногийн дотор хийж гүйцэтгэнэ.

Төрсөн өдрийн баяр /Видео, зураг/
Хурим
найр
Баяр ёслол
Нясны баяр, нялахсын сэвлэг үргээх баяр
Мэндчилгээ
Дурсамж бичлэг
Захиалгат нэвтрүүлэг

зэрэг бүх төрлийн видео болон жаргалтай мөчүүдийг харуулсан гэрэл зургуудыг Солонгос улс руу илгээх үйлчилгээг цогцоор нь хийж байна.

Утас: 96884099, 96052233

Email: ThePortalStudio@yahoo.com

Төлбөрийг Монгол болон Солонгосоос хийж болно.