Гэмгүй явахад минь гүтгэсэн танихгүй хүмүүсийг уучилсан
Гишгэсэн мөр бүхэнд минь алдаа байдгийг ойлгосон
Гэгээ татуулан явахад минь атаархсан найз нөхдөө ч уулчилсан
Гэрэл байгаа газар сүүдэр байдгийг ойлгосон
Намайг гомдоож зүрх зүссэн хүн бүхнийг уучилсан
Яахав дээ хүн л юм чинь гэж цагаатгасан
Нартад олон хүнийг гомдоосон өөрийгөө ч бас уучилсан
Яалтай ч билээ дээ залуу нас минь гэж цайруулсан
Би уучилсан…