Тоон зурлага

Тухайн жилийн тоог олсноор таны энэ жилийн ажил албан тушаал, хайр сэтгэл, эрүүл мэнд гээд таны амьдралын *нэг жил-*ийн амьдралыг тань тодорхойлон хэлж болно.

Тухайн жилийн таньд тохирох тоог олъё гэвэл төрсөн сар өдрийнхөө тоог тухайн оны /2014/ тоон дээр нэмнэ. Тухайлбал та 1 дүгээр сарын 1-нд төрсөн бөгөөд 2012 онд өөрт тохиох тог олъё гэвэл:

1. 2014+1+1=2014

2. Дараагаар нь эдгээр тоонуудаа хооронд нь нэмнэ. 2+0+1+4=7

3. Хэрэв нийлбэр дүн нь 2 оронтой тоо гарвал нэг оронтой тоо болтол нь нэмнэ.

2012 онд таныг захирсан тоог жилийн тоо гэдэг бөгөөд үүгээр бүтэн жилийн өөрийнхөө төлөвийг мэдэж болно.