Сайхан эмэгтэйн сайхан инээмсэглэлийн ард сайн ханийн хайр халамж ,ноён нуруу байдаг . Сүрлэг эрчүүдийн амжилт,ялалт,оргил бүхний ард хүчирхэг эмэгтэйн итгэл зүтгэл ,хатан ухаан буй.